Sourates 1 à 20

SOURATE 001:  AL - FATIHASOURATE 002:  AL -  BAQUARA


SOURATE 003:  AL- E - IMRANSOURATE 004:  AN - NISA


SOURATE 005:  AAL - MAEDA


SOURATE 006:  AL - ANAAMSOURATE 007:  AL - ARAF


SOURATE 008:  AL - ANFALSOURATE 009:  AL - TAWBA


SOURATE 010:  YUNUS


SOURATE 011:  HUD


SOURATE 012:  YUSUFSOURATE 013:  AR - RAD


SOURATE 014:  IBRAHIM


SOURATE 015:  AL - HIJR


SOURATE 016:  AN - NAHL


SOURATE 017:  AL - ISRA


SOURATE 018:  AL - KAHFSOURATE 019:  MARYAMSOURATE 020:  TA - HA